Lună: iulie 2011

Nivelarea solului

Poze din 27 iunie 2011 cand se lucreaza la nivelarea solului.
Beneficiar: Consiliul Judejean Brasov – 0268 410 777
Proiectant: SC Kasim Emaka SRL Brasov si SC Iptana SA Bucuresti 0268 336 875
Constructor: SC Kasim Emaka SRL Brasov si SC Conforest SA Brasov 0268 336 875

Nr autorizarie constructie: 109/11.10.2010
Data inceperii: 28.03.2011
Data finalizarii: 30.05.2011