Lună: octombrie 2010

Convocare – 22 noiembrie 2010

SC Aeroportul International Brasov – Ghimbav SA Brasov, str. Ecaterina Varga nr.23, CUI: 18736825.

In termenul art.12 si 13 din actul constitutiv al societatii, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale „Aeroportul International Brasov – Ghimbav” SA in data de 22.11.2010, ora 11:30, la sediul CJ Brasov, B-dul Eroilor nr.5, sala 117, ordinea de zi:

1. Revocarea din functie de presedinte si membru al Consiliului de Administratie a domnului Ioan Toma
2. Numirea ca membru al Consiliului de Administratie a doamnei Kiru Cristina.

In cazul in care nu se va realiza cvorumul, adunarea se va tine in data de 23.11.2010