Lună: ianuarie 2008

Convocare

SC „AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV GHIMBAV” SA anunta convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 22.02.2008, ora 11:00, la sediul CJ Brasov, sala 120, cu urmatoarele ordine de zi:

– transformarea SC „AIBG” SA in companie de proiect
– informarea actionarilor asupra activitatilor desfasurate de CJ Brasov si Intelcan in perioada de la ultima AGA si pana in prezent
– program de actiuni prezentat de CJ BV si Intelcan
– diverse

In cazul in care nu se va realiza cvorumul, sedinta se va tine in data de 23.02.2008.